ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวบาล

                       ....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบปฏิบัติรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

  

**ศวอ.เชียงราย ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

- รายละเอียด วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบปฏิบัติต่างๆ โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่