ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฎิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563

.ศูนย์ฯพิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร 

ศวอ.พัทลุง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดรายละเอียด