ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ นครราชสีมา สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง เอกสารรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ดาวน์โหลด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  ดาวน์โหลด