ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฎิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563

.ศูนย์ฯพิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร