ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวบาล ดาวน์โหลดประกาศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ดาวน์โหลดประกาศ

   ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล