ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา โดยใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ลำดับที่ 2-11 ปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี รายละเอียดดังนี้

1.ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

2.ใบสมัครเข้ารับการประเมิน

  ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ขอนแก่น) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ดังรายละเอียดแนบ ดาวน์โหลด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

1.ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด

2.เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมา