ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ขอนแก่น) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ดังรายละเอียดแนบ ดาวน์โหลด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดรายละเอียด 

   ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดรายละเอียด