ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น คนงานผู้ช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ , คนงานดูแลสัตว์ทดลอง

 

1.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ทำงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

2.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ ศมอ. (ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา

ศวอ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

ศวอ.เลย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย