♦ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รื่องประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลจ้างเหมาขับรถยนต์

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

1.ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล