ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา , พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล รายละเอียดตามลิ้งค์นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

2.ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

   โปรดตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ระเบียบปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

   สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์,คนงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง