ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด สถานที่ วัน เวลา รายละเอียดต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่งรายละเอียด 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา , พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล รายละเอียดตามลิ้งค์นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สระแก้ว ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่