..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเตรียมและสกัดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

                   สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  หนังสือประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564ตรวจสอบรายชื่อ และ กำหนดวัน เวลา ระเบียบปฏิบัติได้ที่นี่ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โดยจะนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ขอนแก่น) ตั้งแต่ลำดับที่ 2 - ลำดับที่ 5 มาเข้ารับการประเมินสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ดังรายละเอียดแนบดังนี้