พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด วัน/เวลา/สถานที่ และอื่นๆโปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่