ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา            รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่