....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่