พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โดยจะนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ขอนแก่น) ตั้งแต่ลำดับที่ 2 - ลำดับที่ 5 มาเข้ารับการประเมินสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ดังรายละเอียดแนบดังนี้