พิมพ์

 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเตรียมและสกัดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่