พิมพ์

                   สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  หนังสือประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564ตรวจสอบรายชื่อ และ กำหนดวัน เวลา ระเบียบปฏิบัติได้ที่นี่