พิมพ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวบาล