ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่