....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบปฏิบัติรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่