**ศวอ.เชียงราย ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

- รายละเอียด วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบปฏิบัติต่างๆ โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่