พิมพ์

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 - กำหนดเวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติต่างๆในการเลือกสรร โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่