ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่