ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด สถานที่ วัน เวลา รายละเอียดต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่