ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา , พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล รายละเอียดตามลิ้งค์นี้