พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

2.ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

   โปรดตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ระเบียบปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่