พิมพ์

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ แพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร วัน เวลา สถานที่