ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา รับสมัครงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

2.พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร วัน เวลา สถานที่