พิมพ์

  ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเลือกสรรจัดจ้างในตำแหน่ง คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ และคนงานดูแลสัตว์ทดลอง วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี้