พิมพ์

ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น คนงานผู้ช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ , คนงานดูแลสัตว์ทดลอง

 

1.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ทำงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

2.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ ศมอ. (ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา

 

3.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ ศวอ.นครราชสีมา (ทำงานที่ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา

4.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ ศวอ.เพชรบุรี (ทำงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

5.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ ศวอ.ลำปาง ((ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา

6.คนงานดูแลสัตว์ทดลอง ศมอ. (ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา

 - ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

 - ดาวน์โหลดใบสมัคร