ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

1.ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล