ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดตามนี้