ศวอ.สุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ และประกาศเลื่อนกำหนดการเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา            รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด วัน/เวลา/สถานที่ และอื่นๆโปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่