คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์