หนังสือการเลี้ยงกระต่ายเนื้อ เล่มนี้เขียนโดย คุณศิริพันธุ์ โมราถบ พิมพ์ปี พ.ศ.2531 กรมปศุสัตว์