ถั่วคาวาลเคด เป็นพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดใหม่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Centrosema pascuorum cv. Cavalcade มีการผลิตและใช้เลี้ยงสัตว์มากในประเทศออสเตรเลีย

                    คุณสมบัติที่ดีของถั่วคาวาลเคด คือ การเจริญเติบโตของลำต้นเป็นเถาเลื้อย เมื่อโตเต็มที่เถาอาจจะยาวถึง 2 เมตร มีใบดก รูปร่างใบเรียว ยาว เมื่อตากให้แห้งใบจะไม่ร่วงหล่น ส่วนของใบมีมากกว่าลำต้น เมื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์จึงมีความน่ากินสูง และมีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนสูง นอกจากนั้นยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือ ปลูกขยายพันธุ์ง่ายโดยใช้เมล็ด ผลิตเมล็ดพันธุ์ง่าย ผลผลิตเมล็ดพันธุ์และความงอกสูง