พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำขั้นตอนการผลิตจากกรมปศุสัตว์ จึงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกดีเชื่อถือได้ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ แต่มักจะมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ ฉะนั้นทางชมรมฯจึงเปิดบริการรับจองซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อแน่ใจว่าจะได้รับเมล็ดพันธุ์ในปีนี้แน่นอน ซึ่งขณะนี้ทางชมรมฯได้เปิดรับจองซื้อเมล็ดพันธุ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ คุณกุ้ง โทร. 0813202634 หรือติดตามได้ทาง ของทางชมรมฯ

สถานที่ตั้งของชมรมฯ 343 หมู่ที่15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 (อยู่ใกล้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น) ราคาจำหน่าย มีดังนี้

  1. เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ กิโลกรัมละ 120บาท
  2. เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง กิโลกรัมละ 150บาท 
  3. เมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม กิโลกรัมละ 120บาท
  4. เมล็ดพันธุ์หญ้ามอมบาซ่า กิโลกรัมละ 150บาท
  5. เมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า กิโลกรัมละ 150บาท
  6. เมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล กิโลกรัมละ 150บาท

 

 

 เมล็ดพันธุ์ของชมรมฯ

         

 การตรวจความงอกเมล็ด 

 เกษตรกรกำลังเก็บเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง 

  เกษตรกรกำลังเก็บเมล็ดหญ้ารูซี่

 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดไปตรวจสอบคุณภาพ