เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสงค์จะผสมอาหารสัตว์ใช้เองแต่ยังไม่ทราบว่าจะผสมสูตรอาหารสัตว์อย่างไรดี หรือใช้ส่วนผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงนั้น บัดนี้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้เปิดบริการสูตรอาหารสัตว์ให้ท่านฟรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้