กองปศุสัตว์สัมพันธ์ โดย สมพร โชคเจริญ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น