หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ออกปฏิบัติงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน