พิมพ์

 

 

การใข้อาหารผสมครบส่วน (TMR) ในฟาร์มโคนม คุณสมภพ วงศ์ต่อม บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง