สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วย FMMU ทั้งหมด และจัดประกวดสูตรอาหารโคนมขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผลปรากฎว่า

อันดับ1 หน่วย FMMU ลำปาง 

 

อันดับ2 หน่วย FMMU มหาสารคาม 

อันดับ3 หน่วย FMMU อุดรธานี