หน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านอาหารสัตว์ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ FMMU ศวอ.สกลนคร ที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ศวอ. ประจำเดือน กิจกรรมย่อย: การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU) ใหม่ให้ใช้รายงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป

หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ออกปฏิบัติงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วย FMMU ทั้งหมด และจัดประกวดสูตรอาหารโคนมขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผลปรากฎว่า

อันดับ1 หน่วย FMMU ลำปาง 

ดาวโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KCF 2011 ของอาจารย์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และอาจารย์ รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วย FMMU ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ดังนี้ 

 

หนังสือโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KKU Complete Feed KCF version 2011

โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

การใข้อาหารผสมครบส่วน (TMR) ในฟาร์มโคนม คุณสมภพ วงศ์ต่อม บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

 

 

ไฟล์ PowerPoint สำหรับแนะนำหน่วย FMMU ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

หนังสือ TMR ยุคใหม่โคนมไทย เขียน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อที่จะใช้การจ่ายอาหารแบบทีเอ็มอาร์ในฟาร์ม

โดย นายศุภกิจ สุนาโท นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางสาวปฏิมา บุตรชา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ส่งหน่วย FMMU เข้าไปช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์โคนมโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้อาหาร TMR  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายโสภณ ชินเวโรจน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่