ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้ที่ หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มีทั้งหมด 33 แห่ง ได้ฟรีมีวิธีขอรับบริการดังนี้

 1. โทรศัพท์ไปที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หรือสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน (ดูรายละเอียดได้ที่ เมนู "หน่วยงานในสังกัด") เพื่อขอคำปรึกษา และติดต่อวันเดินทางไปรับบริการ
 2. เตรียมตัวก่อนไปรับท่อนพันธุ์
  • ไถเตรียมดินให้เหมาะกับชนิดหญ้าที่จะปลูก ควรเตรียมดินให้เสร็จก่อนไปรับท่อนพันธุ์ 
  • นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย
  • เตรียมแรงงานไปช่วยกันตัด (เพราะท่อนพันธุ์แจกฟรี แต่ท่านต้องตัดเอง)
  • อุปกรณ์ในการตัดท่อนพันธุ์หญ้า เช่น มีด เคียว เครื่องตัดหญ้า เชือกมัด รถบรรทุก หมวก เป็นต้น
  • ควรออกเดินทางไปแต่เช้า แดดไม่ร้อน และจะได้กลับไปปลูกทัน
 3. เงื่อนไข
  • ท่อนพันธุ์หญ้าเราแจกให้ฟรี เพียงรายละไม่เกิน 500 กิโลกรัม หากท่อนพันธุ์มีไม่เพียงพอ ปริมาณท่อนพันธุ์ที่ท่านได้จะลดลงตามส่วน เพื่อแบ่งปันให้ได้ครบกันทุกคน
  • หากท่านต้องการท่อนพันธุ์จำนวนมาก กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อซื้อจากเกษตรกรเครือข่าย
  • ท่านต้องตัดท่อนพันธุ์หญ้าในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น
  • เราเปิดบริการตามวัน และเวลาราชการ ยกเว้น กรณีที่ติดต่อนัดเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว สามารถรับบริการในวันหยุดราชการได้
 4. ข้อควรระวัง 
  • เมื่อท่่านตัดท่อนพันธุ์ไปแล้ว ไม่ควรให้ท่อนพันธุ์ถูกแสงแดดนานเกินไป เพราะท่อนพันธุ์อาจจะแห้งตายก่อนปลูก ควรหาผ้าพลาสติกคลุมกันแดดไว้
  • หากยังไม่ได้ปลูกหญ้าภายในวันนั้น ควรกระจายท่อนพันธุ์ออกไม่ให้ทับกันมาก เพราะจะเกิดความร้อนทำให้หญ้าตาย และต้องรดน้ำให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่ไม่ควรเก็บท่อนพันธุ์ไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะท่อนพันธุ์จะงอกรากและแตกยอดอ่อนออกมาพันกัน
  • ดาวน์โหลด มาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านอาหารสัตว์
  • หากไม่ได้รับความสะดวก หรือหาท่อนพันธุ์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.  081-362-9325 (นายสุขุม สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ)   ยินดีให้บริการครับ