ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

กรมปศุสัตว์มีท่อนพันธุ์ให้บริการประชาชนหลายชนิดแต่ที่เกษตรกรนิยมใช้บริการ มี 6 ชนิดด้วยกันคือ

 1. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เหมาะสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีน้ำดี แต่น้ำไม่ท่วมแปลงปลูก มีลำต้นใหญ่อวบน้ำต้องมีเครื่องสับเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้สัตว์กิน
   
 2. หญ้าแพงโกล่า ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน มีลำต้นเล็กสามารถตัดให้สัตว์กินได้เลย 
   
 3. หญ้าเนเปียร์ สุราษฎร์1 (มีแจกที่ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี เท่านั้น) คล้ายหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เหมาะสำหรับปลูกที่ภาคใต้
   
 4. หญ้าหวายข้อ (มีแจกที่ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี เท่านั้น) เป็นหญ้าพื้นเมืองของภาคใต้ เหมาะสำหรับเป็นอาหารวัวชน
   
 5. หญ้าซิกแนลเลื้อย (มีแจากที่ศูนย์ฯนราธิวาส เท่านั้น) เป็นหญ้าที่ทนทานต่อสภาพพื้นที่ที่เป็นทรายจัด
 6. หญ้ากินนีสีม่วง ชอบพื้นที่ดอน ไม่ช่อบน้ำท่วมขัง มีลำต้นเป็นกอสะดวกในการเกี่ยวให้สัตว์กิน
   
  กล้าพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง