ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บริการ

...................สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 33 แห่ง ดำเนินการผลิตท่อนพันธุ์ และกล้าพันธุ์หญ้า เพื่อทดแทนการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ โดยจะแจกให้เกษตรกรฟรี  (ตามระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ปี64)  

 

แผนการผลิตและแจกท่อนพันธุ์และกล้าพันธุ์หญ้า

 

ปีงบประมาณ 2564 
รายการ
แผนการผลิต
หน่วย
ท่อนพันธุ์
5,017.5
ตัน
กล้าพันธุ์
96,000
ถุง
กระจายสู่เกษตรกร
10,000
ราย

 

ชนิดท่อนพันธุ์ที่ทำการผลิตในหน่วยงานของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ปีงบประมาณ 2564

ชนิดท่อนพันธุ์
จำนวน(กก.)
หน่วยงานที่บริการ
1.หญ้าแพงโกลา
1,386,000
ทุกศูนย์ฯ
2.หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
3,564,000
ทุกศูนย์ฯ
3.หญ้าซิกแนลเลื้อย
51,000
ศูนย์ฯ นราธิวาส, ตรัง
4.ถั่วลิสงเถา (อมาริลโล)
4,500
ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี,  อุดรธานี
5.ท่อนพันธุ์หญ้าหวายข้อ
27000
ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี, ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช
6.หม่อน
58,000
ทุกศูนย์ (ยกเว้น ศูนย์ฯนราธิวาส,ยโสธร,ขอนแก่น)
7.หญ้าใบมันสยาม
50,000
ศูนย์ฯสุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,นราธิวาส,สระแก้ว

   

.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการหน่อพันธ์ุ/ท่อนพันธุ์ได้ที่นี่

 ดาวน์โหลดกระบวนการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ Work Flow ได้ที่นี 

 

 

เกษตรกรเครือข่าย บริการขายท่อนพันธุ์/กล้าพันธุ์ 

หน่อพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
หน่อพันธุ์หญ้าแพงโกล่า
ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์

 

.....สำนักพัฒนาอาหารสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์จำหน่ายในพื้นที่ ไว้บริการจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์หญ้าไปปลูกเลี้ยงสัตว์ สามารถหาซื้อได้จากเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย เป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าขนส่งในการเข้าไปขอรับบริการจากศูนย์ฯ ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้ มีเกษตรกรผลิตหน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์จำหน่ายจำนวน 490 ราย เป้าหมายผลิต 1,230 ตัน 

 


    • หากท่านสนใจที่จะซื้อกล้าพันธุ์คุณภาพดีจากเกษตรกรเครือข่ายนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทุกแห่ง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
      02-501-1147-8 ทุกวันเวลาราชการ , และวันหยุด-เสาร์-อาทิตย์ ที่ เบอร์มือถือ081-3629325(สุขุม สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ) e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.