ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้ที่ หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มีทั้งหมด 33 แห่ง ได้ฟรีมีวิธีขอรับบริการดังนี้

 1. โทรศัพท์ไปที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หรือสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน (ดูรายละเอียดได้ที่ เมนู "หน่วยงานในสังกัด") เพื่อขอคำปรึกษา และติดต่อวันเดินทางไปรับบริการ
 2. เตรียมตัวก่อนไปรับท่อนพันธุ์
  • ไถเตรียมดินให้เหมาะกับชนิดหญ้าที่จะปลูก ควรเตรียมดินให้เสร็จก่อนไปรับท่อนพันธุ์ 
  • นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย
  • เตรียมแรงงานไปช่วยกันตัด (เพราะท่อนพันธุ์แจกฟรี แต่ท่านต้องตัดเอง)
  • อุปกรณ์ในการตัดท่อนพันธุ์หญ้า เช่น มีด เคียว เครื่องตัดหญ้า เชือกมัด รถบรรทุก หมวก เป็นต้น
  • ควรออกเดินทางไปแต่เช้า แดดไม่ร้อน และจะได้กลับไปปลูกทัน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

กรมปศุสัตว์มีท่อนพันธุ์ให้บริการประชาชนหลายชนิดแต่ที่เกษตรกรนิยมใช้บริการ มี 6 ชนิดด้วยกันคือ

 1. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เหมาะสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีน้ำดี แต่น้ำไม่ท่วมแปลงปลูก มีลำต้นใหญ่อวบน้ำต้องมีเครื่องสับเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้สัตว์กิน
   
 2. หญ้าแพงโกล่า ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน มีลำต้นเล็กสามารถตัดให้สัตว์กินได้เลย 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บริการ

...................สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 33 แห่ง ดำเนินการผลิตท่อนพันธุ์ และกล้าพันธุ์หญ้า เพื่อทดแทนการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ โดยจะแจกให้เกษตรกรฟรี  (ตามระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ปี64)