จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ เครื่องอัดฟาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดอ้อย เป็นต้น

บริษัท กมลอินดัลตรี จำกัด

สำนักงาน : 63 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2277-0589 , 0-2277-2750 , 0-2277-3598 , 0-2277-7052-4 , 0-2277-7074
, 0-2277-9349
แฟกซ์ : 0-2276-1183
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.kamolindustry.com/index.htm