เครื่องตัดหญ้าแบบ Double Chop

บริษัทโชคชัยจักรกลเกษตรจำกัด