กระทรวงเกษตรฯ     กรมชลประทาน
กรมอุตุนิยมวิทยา       ทำเนียบรัฐบาล ระทรวง ICT