การทำรายงานประจำเดือน

เมื่อเราใส่ username และ password เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอ e-operation